Meditatietrainersopleiding

De SIO opleiding tot meditatietrainer is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderwerp meditatie. Op deze meditatiereis leert u de vaardigheden die nodig zijn om mediteren zelf te ervaren, in uw dagelijks leven een plaats te geven en aan anderen over te dragen.

Kernpunten opleiding meditatietrainer

De opleiding tot meditatietrainer bestaat uit negen lesdagen en is ingedeeld in drie modules.

Eerste module

 • Kennismaking met de basisstapen van meditatie
 • Bewuster omgaan met ademhaling
 • Beter leren ontspannen
 • Innerlijke aandacht
 • Hoger en lager Zelf

Tweede module

 • Concentratieoefeningen
 • Meer stilte durven toelaten
 • Werken met visualisatietechnieken
 • Verdieping en herhaling basistechnieken
 • De betekenis van 'gronden'

Derde module

 • Meditatiekwaliteiten: geduld en doorzetten
 • Mediteren en het werken met chakra's
 • Licht en kleur oefeningen
 • Meditatie en de Natuur

Kosten: € 702,- (inclusief vegetarisch arrangement en lesmateriaal).

Essenza verzorgt de SIO meditatietrainersopleiding in Heythuysen (Limburg) op basis van een franchiseovereenkomst met de SIO te Hummelo. De SIO-opleiding wordt ook gegeven in Zeddam (Gelderland). Voor de door Essenza verzorgde SIO-opleiding gelden de volgende studievoorwaarden.

De SIO voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en staat als zodanig ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De SIO opleidingen en bijscholingen SIO zijn daarmee ook vrijgesteld van BTW.

Voor inlichtingen omtrent de opleiding kunt U zich wenden tot:

Docente Annemieke de Leeuw
Locatie Heythuysen (Limburg)
info@inessenza.net
tel. +31 (0)475-492502

Agenda:

Start meditatietrainersopleiding in 2021 zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Klik voor alle lesdata 2019-2020.

Klik voor alle lesdata 2020-2021.

Klik hier voor de privacy disclaimer.